Multihuset (Borger/kulturhus) er et af de tre større projekter, som der i forbindelse med borgermøder i 2008 blev valgt at arbejde videre med. (Se referat af borgermødet den 6. maj og det efterfølgende projektmøde den 3. juni)
 
Den 27 april 2011 afholdtes et udviklingsværksted bevilliget af "Udvikling Nordvestsjælland". Alle foreninger der benytter huset/gymnastiksalen er blevet inviteret. Værkstedet har til formål at klargøre hvilke behov der er for at renovere huset, sådan at alle der benytter huset for mest muligt glæde af det.
 
Udviklingsværkstedet, 27.04.2011

Der bliver efterfølgende skrevet en rapport om værkstedet, som bliver lagt ud under punktet "Multihuset".
 
Vi satser på at sende en ansøgning afsted til "udvikling nordvestsjælland" den 15. maj 2011- vedr. ansøgning af midler til projektet.
 
 
 
Ċ
Munke Bjergby,
7. jan. 2012 10.57
ĉ
Munke Bjergby,
26. apr. 2011 06.20
Ċ
Munke Bjergby,
8. dec. 2011 03.43
Ċ
Munke Bjergby,
26. apr. 2011 06.18
Ċ
Munke Bjergby,
7. jan. 2012 10.57
ĉ
Tonny Larsen,
26. jun. 2011 13.35
Ċ
Erik Sten Lundbye,
26. apr. 2011 05.19
Ċ
Munke Bjergby,
26. apr. 2011 05.53
Ċ
Tonny Larsen,
26. jun. 2011 13.36
Ċ
Munke Bjergby,
26. apr. 2011 05.56
Comments