News‎ > ‎School Board‎ > ‎

School Board Minutes

MULLEN BOARD OF EDUCATION

BOARD MINUTES*

(*Minutes are not considered official until voted on by the board)Ċ
Mellissa Donohoe,
Jan 12, 2017, 10:09 AM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 18, 2016, 2:09 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 17, 2017, 12:23 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 18, 2016, 2:10 PM
Ċ
Mark Sievering,
Mar 17, 2017, 2:25 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Mar 23, 2016, 11:00 AM
Ċ
Mark Sievering,
Apr 13, 2017, 2:06 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Apr 17, 2016, 4:38 PM
Ċ
Mark Sievering,
May 12, 2017, 1:55 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
May 17, 2016, 12:52 PM
Ċ
Mark Sievering,
Jun 16, 2017, 10:36 AM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Jun 17, 2016, 9:49 AM
Ċ
Mark Sievering,
Jun 16, 2017, 10:38 AM
Ċ
Mark Sievering,
Jul 11, 2017, 12:10 PM
Ċ
Mark Sievering,
Jul 11, 2017, 12:49 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Jul 12, 2016, 10:59 AM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 18, 2016, 2:08 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 17, 2017, 12:38 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Aug 19, 2016, 4:43 PM
Ċ
Mark Sievering,
Aug 11, 2017, 9:44 AM
Ċ
Mark Sievering,
Aug 18, 2017, 5:10 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Sep 5, 2016, 4:27 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 18, 2016, 2:08 PM
Ċ
Mark Sievering,
Sep 13, 2017, 7:37 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Sep 19, 2016, 11:53 AM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 18, 2016, 2:09 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Oct 12, 2016, 6:37 PM
Ċ
Mark Sievering,
Oct 11, 2017, 2:11 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 18, 2016, 2:09 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Nov 21, 2016, 1:58 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 18, 2016, 2:09 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Dec 16, 2016, 3:06 PM
Ċ
Mellissa Donohoe,
Feb 18, 2016, 2:09 PM