หน้าแรก

—ห้องเรียนภาษาไทย วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ–
 
         โปรดอ่านคำชี้แจง : นักเรียน นักศึกษาที่จะใช้งานเว็บไซต์ ส่งงาน ต้องลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้  GMAIL ของตนเอง  จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ หน้าเว็บไซต์แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ       1) สำหรับผู้เรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2000 -1101  2) สำหรับผู้เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2000 - 1102  3) สำหรับผู้เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3000 -1101 

— 
กิจกรรมที่ 1
            1) กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา/ชี้แจงกฎเกณฑ์ กติกาภายในชั้นเรียน/แจ้งเกณฑ์การเก็บคะแนน สัดส่วนคะแนน/การเข้าชั้นเรียน    — ายละเอียด
            2) นักเรียนโพสต์รูป/ข้อมูลส่วนตัว/ช่องทางการติดต่อลงในทำเนียบห้องของตนเอง   — ายละเอียด

ผยแพร่เมื่อ   พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ  ลานเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.1  
อ่านเพิ่มเติม  URL :
ผยแพร่เมื่อ   พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ  ลานเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.1  
อ่านเพิ่มเติม  URL :
 — กิจกรรมที่ 1
          กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา/ชี้แจงกฎเกณฑ์ กติกาภายในชั้นเรียน/แจ้งเกณฑ์การเก็บคะแนน สัดส่วนคะแนน/การเข้าชั้นเรียน    — ายละเอียด

ผยแพร่เมื่อ   พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ  ลานเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.1  
อ่านเพิ่มเติม  URL :
เอกสารประกอบการสอน   I  รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2000-1102  วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ผยแพร่เมื่อ   พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ  ลานเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.1  
อ่านเพิ่มเติม  URL :   https://youtu.be/ZRtKiH8fBv0 — กิจกรรมที่ 1
          กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา/ชี้แจงกฎเกณฑ์ กติกาภายในชั้นเรียน/แจ้งเกณฑ์การเก็บคะแนน สัดส่วนคะแนน/การเข้าชั้นเรียน   — ายละเอียด


ผยแพร่เมื่อ   พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ  ลานเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.1  
อ่านเพิ่มเติม  URL :   

—ระดับปวช.1–หน้าเว็บย่อย (1): ไม่มีชื่อ