"โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนดำเนินการ มุ่งหวังให้มีการดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพพร้อมขาย    อันเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับคนในชุมชน โดยใช้นวัตกรรมบวกกับวิถีชีวิตของชุมชน
ยกเสน่ห์ความงดงามของท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และอาหาร พัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
     นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร  ขอเชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมมุกดาหาร สัมผัสความโดดเด่นของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ และวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ ในพื้นที่ 7 อำเภอ 20 หมู่บ้าน
ชาวมุกดาหารพร้อมแล้วในการมาเยือนของทุกท่าน
.."ยินดีต้อนรับ สู่มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง"..."มาเมืองมุก  สนุก...จริง ๆ

คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านด่านมน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
 
คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านคำชะอี / บ้านคำบก / บ้านแข้ อำเภอคำชะอี และที่บ้านนาม่วง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านโพนไฮ และบ้านขัวสูง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

https://youtu.be/si1tYx5aLGY

https://youtu.be/Rfn6Jpno1Z8

https://youtu.be/xLyMdYqsxoc

https://youtu.be/P1rffTdSfTA

http://www.cdd.go.th/
http://mukdahan.cdd.go.th/
สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน
https://thai.tourismthailand.org/home
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

เส้นทางริมแม่น้ำโขง

เส้นทางวัฒนธรรมชนเผ่า

เส้นทางเชิงนิเวศธรรมชาติ


https://www.facebook.com/Innovationlifemukdahan

https://www.youtube.com/channel/UCqDKaM8500eJ7kQNQ4WdBuw