דף הבית

המתי"א מהווה גוף מקצועי המכיל תחומי התערבות פדגוגית, פרא רפואיים וצוות מקצועי מיומן הפועל כחלק בלתי נפרד מתרבות בית הספר.
העיקרון המנחה את מתי"א צפת הוא: במציאת דרכים, אמצעים ומשאבים תוך פריסת "רשת ארגונית" שתוביל לשיתוף פעולה בין המערכות השונות לטובת שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים. הטמעת מדיניות המתי"א בתרבות הבית ספרית מתוך התפיסה ההומניסטית המכירה בזכותו של האדם להיות שונה ומחויבות החברה לספק תנאים לשילוב החריג בתוכה.
עבודת המתי"א הינה בהלימה לחזונו של משרד החינוך – גף החינוך המיוחד הרואה בכל אדם עם צרכים מיוחדים, ישתתף פרו – אקטיבי בחברה והמשעות הנובעת מחזון זה היא קיומה של חברה פתוחה, הוגנת
 ושוויונית שחבריה מאפשרים לכל המשתתפים בה את חזונם בהקשר לחייהם, ובהתאם ליכולותיהם וכישוריהם.
גיבוש מדיניות חוק החינוך המיוחד שנחקק בכנסת ב – 1988, על פי עקרונות וגישות חינוכיים שגובשו על בסיס התנסות אפקטיבית ובזיקה לתיאוריות חינוכיות שפותחו בנושאי החינוך המיוחד בארץ ובעולם.