วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดhttps://drive.google.com/file/d/16_3D951A0lVOeVZ0AKtNDSFwXsGhOEIU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1vGKEeQpTDZ4XMTIqdxHGwQJAWv8Mw3PZวันพุธที่ 17 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลและสังฆทานแก่คณะสงฆ์ 
จากวัดห้วยโป่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองเปิดอาคารเอนกประสงค์(อบจ.)
ประกาศรับสมัครครู

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าเว็บย่อย (1): ฝ่ายบริหารทรัยากร1