วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

https://drive.google.com/drive/folders/18YKsfMDWJo2-rsqW6UsPBBaTgbmwZivF?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HqpPqyF18Q5uoDgCMX7_dYkRQ2IpXNB1/view?usp=sharing
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี แผนกวิชาปิโตรเคมี รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี แผนกวิชาปิโตรเคมี รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  ดาวโหลด

กำหนดการสอบแผนกวิชาปิโตรเคมี ดาวน์โหลด   เลขที่นั่งสอบ ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/16_3D951A0lVOeVZ0AKtNDSFwXsGhOEIU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1vGKEeQpTDZ4XMTIqdxHGwQJAWv8Mw3PZวันพุธที่ 17 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลและสังฆทานแก่คณะสงฆ์ 
จากวัดห้วยโป่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองเปิดอาคารเอนกประสงค์(อบจ.)
ประกาศรับสมัครครู

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าเว็บย่อย (1): ฝ่ายบริหารทรัยากร1