วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGH3KM3Dyi5VlnCeQNsWC9V0fiNAO5GIpp1nupeVsmrhK3w/viewform
ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัย

rms.mtptc.ac.th/?p=loginhttps://drive.google.com/drive/folders/19CVpoo6XN3HLvuJEpCHvC-pbM5bMbrPC?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1B0owNpcJRt1ncwuyw0zU2RKyJA4MsKXx?usp=sharing
หน้าเว็บย่อย (1): ฝ่ายบริหารทรัยากร1