วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ผลการประเมินตนเอง


ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔


เชิญครู นักเรียน-นักศึกษา เข้าเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร NYC English เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน1/2564ลงทะเบียนที่ http://gg.gg/uk2m4 ดูรายละเอียดที่ http://gg.gg/uk2lq

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดปฏิบัติการปิโครเคมีครบวงจรด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการปิโครเคมีครบวงจรด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์

ร่าง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ ร่าง ชุดปฏิบัติการปิโตรเคมี

ด่วน!!!ขยายระยะเวลาการรับสมัคร โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

สำหรับน้องๆนักศึกษาที่จบช่างอุตสาหกรรม (ยกเว้นช่างก่อสร้าง) หากสนใจสามารถสมัครที่ลิ้งค์นี้ได้เลยครับ ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTQxY44U7hnur0Zku5XsPaHz9BGEKtIuCJ6zZD1luE2wSBug/viewform

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครกันมาเยอะๆนะครับ

เป็นหลักสูตรปวส. สาขา ปิโตรเคมี ซึ่งมีบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศไทยให้การสนับสนุน

น้องๆจะได้ฝึกงานกับบริษัทปิโตรเคมีทั้ง 6 ของประเทศ ได้แก่ PTTGC Thaioil SCG DOW UBE SPRC

เมื่อจบแล้วจะได้รับการพิจารณาเข้ารับทำงานเป็นอันดับต้นๆ

มีสวัสดิการทุนเรียนฟรี มีหอพักให้ฟรี มีเงินเดือนให้ จบเเล้วได้งานทำ ไม่ต้องคืนทุน

เพื่อความปลอดภัยและตามมาตรการป้องกันโควิด19 ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้ามาในวิทยาลัยฯเป็น 2 กลุ่ม A มาเรียนสัปดาห์ที่ 12 (8-12 ก.พ 64)โดย กลุ่ม ฺB มาเรียนในสัปดาห์ที่ 13(15-19 กพ 64)

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)

📣
📣

3 พ.ย 2563 ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น วิชาแขนกลอุตสาหกรรม 4.0

โดยมี ดร.ศิริพรรณ. ชุมนุม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เป็นประธานในพิธีมอบ

28 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ได้จัดนิทรรศการ

Project based learning โดยมีนายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการ

เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดนิทรรศการของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1 นักเรียนนักศึกษา

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่

ที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยืนขอเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ครั้งที่2)update29_12_63

2 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล และโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ระยอง

หน้าเว็บ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง การประมูลเพื่อจําหน่ายอาหารสําหรับ

นักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่ในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก!

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง การประมูลเพื่อจําหน่ายอาหารสําหรับ

นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ ข้างตึกอํานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGH3KM3Dyi5VlnCeQNsWC9V0fiNAO5GIpp1nupeVsmrhK3w/viewform

knowledge COVID-19

วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ณ หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

21 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดพร้อมคณะผู้บริหารได้มอบ Aerosol Box กล่อง

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จำนวน 15 กล่องให้โรงพยาบาลราชวิถี

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัย

rms.mtptc.ac.th/?p=login
https://drive.google.com/drive/folders/19CVpoo6XN3HLvuJEpCHvC-pbM5bMbrPC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B0owNpcJRt1ncwuyw0zU2RKyJA4MsKXx?usp=sharing

ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์(เทียบโอนประสบการณ์)

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ในการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์

ระดับชาติ คว้ารางวัล เหรียญทองแดง วอลเล่บอล์ชาย

รางวัลเหรียญเงิน มวยไทยชายรุ่น 63.5 กก.

และเหรียญทองแดง วิ่งผลัดต่างระยะชาย

12 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวน 11 สถานศึกษา

ในโอกาสที่เยี่ยมชมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา

เพื่อ จัดการศึกษาร่วมกัน

วันที่ 4 -5 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ได้ดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการ

Fabrication Laboratory ณ ห้องปฎิบัติการ Fablab อาคาร 24 ปี

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยความร่วมมือของ

โรงเรียนนวัตกรรมดรุณสิกขาลัย และ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย

Project best learning และการจัดการด้วยทฤษฎี Constructionism

ประมูลร้านค้าเพื่อขายอาหารสำหรับนักเรียน ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่องการประมูลเพื่อจำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียน นักศึกษาบริเวณพื้นที่โรงอาหารและบริเวณ

ร้านสวิัสดิการ(ข้างตึกอำนวยการ)

ภารกิจ ผู้บริหาร

Google WorkSpace Admin Consoleการติดตั้ง Google WorkSpace for EducationYoutube for Teacher