วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


ปฏิทินวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด2 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล และโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ระยอง

หน้าเว็บ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง การประมูลเพื่อจําหน่ายอาหารสําหรับ
นักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่ในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓  คลิก!


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เรื่อง การประมูลเพื่อจําหน่ายอาหารสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ ข้างตึกอํานวยการ 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGH3KM3Dyi5VlnCeQNsWC9V0fiNAO5GIpp1nupeVsmrhK3w/viewform
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า(CODIV-19)วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ณ หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัย

rms.mtptc.ac.th/?p=loginhttps://drive.google.com/drive/folders/19CVpoo6XN3HLvuJEpCHvC-pbM5bMbrPC?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1B0owNpcJRt1ncwuyw0zU2RKyJA4MsKXx?usp=sharing


 เรื่อง  ดาว์โหลด   วันที่ปรับปรุง
   DOC EXCEL PDF 
 

1. กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดรอบ2
3.ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รอบโควต้าและทั่วไป
  ดาว์โหลด 
ดาว์โหลด
ดาว์โหลด
4 มิ.ย.63 
4 มิ.ย.63 

ภารกิจ ผู้บริหาร


หน้าเว็บย่อย (1): ฝ่ายบริหารทรัยากร1