ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

สถานศึกษา     :   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


ที่ตั้ง             :   ที่อยู่ 234 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150


เบอร์โทรศัพท์ :  038-026479    

แฟกซ์            :   038026480

Website       : www.mtptc.ac.th 


เฟสบุค วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด