กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


https://drive.google.com/drive/folders/0BwCAsfRRK6tGSkFtQ1lsOEtzZ0U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BwCAsfRRK6tGbW1LVGwxQmlHVlE?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/0BwCAsfRRK6tGV3hHWXo4aDliSGs?usp=sharing


 
                                                                            ครูในสถานศึกษาเฉพาะทางอาชีวศึกษาบนระบบ 

 

.................

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคมกิจกรรมระลึกคุณแม่

พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่

และนักเรียน นักศึกษา

 

 .........................................................

 

ประชุม กรอ.

.......................................................

 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี2559 ณ วัดห้วยโป่ง,วัดชากลูกหญ้า,วัดซอยศรี

...................................................... 

 

......................

 

 

วิทยาลัยวันไหว้ครู 2559

 ..................

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา‬ ‪#‎ปีการศึกษา‬ #2559

‪#‎บริษัทสยามยูไนเต็ดสตีล‬ (1995) จำกัด

จำนวน 1 ทุนๆ ละ20,000 บาท

.................................. 

 

คณะศึกษาดูงานจากวท.มาบตาพุดไปดูงาน

การจัดการศึกษาประเทศสิงคโปร์

Nanyang Polytechnic,ITE ,Yokogawa

21/09/59      
 ประชุมทางวิชาการนักองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดำเนินการโดย นักองค์การนักววิชาชีพวันที่ 14 กันยายน 2559