หน้าแรก


 ลิงค์ข้อมูล  
https://drive.google.com/drive/folders/0BwCAsfRRK6tGTGRUeFVtY1FOWFk?usp=sharing
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี  2560
ว.ด.ป.ที่ซื้อมา
หมายเลขพัสดุ
ชื่อพัสดุ
หน่วยนับ
วิธีที่ได้มา
ประเภทเงิน
อัตรา
ราคาต่อหน่วย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 

เลขลำดับครุภัณฑ์
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อมูลครุภัณฑ์
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558