หน้าแรก 

สถานีข่าว สพม.32 กิจกรรมเพิ่มรู้

 

ผลงานการอบรมสร้างหนังสั้น กับ ผู้กำกับ ปรัชญา ปิ่นแก้ว

 

katew@mtp.ac.th

 

600615 ไหว้ครู

   

ประเมินกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


บรรยากาศงานคาราวานนิเทศ "สวัสดีคุณครู" 2559


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • เชิญชวนเข้าร่วมโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเร ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 03:04 โดย ภาคภูมิ พัชนี
 • เชิญชวนข้าราชการครูนำเสนอผลงานวิจัย เนื่องด้วยการประชุมประจำปี ปอมท. ๒๕๕๙ และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประช ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 03:04 โดย ภาคภูมิ พัชนี
 • ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 27 SCG ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งใบสมัครเข้าร ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 03:04 โดย ภาคภูมิ พัชนี
 • เชิญชวนโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา               สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 30 ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 03:04 โดย ภาคภูมิ พัชนี
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559                จังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนร่วม โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ สำนักงานทร ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 03:04 โดย ภาคภูมิ พัชนี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
                                                                                                                               สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์หน้าเว็บย่อย (2): วิสัยทัศน์/พันธกิจ O-NET
Comments