מודלים ללמידה משמעותית

למידת חקר

למידה מבוססת פרויקטים

למידה יצירתית

פורטפוליו

מטלת ביצוע


מהי למידה משמעותית?
תהליך הלמידה מזמן חווית צמיחה קוגניטיבית, רגשית 
וחברתית ומושתת על שלושה עקרונות מרכזיים:
רלוונטיות ללומד ולמלמד
מעורבות הלומד והמלמד
ערך ללומד ולחברה