דף הבית

באתר זה מרוכזות פעילויות מתוקשבות שבנו מורים  במקיף ט' על פי הרציונל של למידה משמעותית
 במסגרת התכנית  הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21לקוח מתוך החוברת "מובילים ערכים" - משרד החינוך
תקשוב במקיף ט

מיומנויות המאה ה-21: במשך שנים ביה"ס מאמץ טכנולוגיות מידע, מדיה  ותקשורת כמנוף לחדשנות חינוכית. טיפוח סביבה חינוכית מתוקשבת עתירת מידע עתירת מידע וטכנולוגיה חדשנית המבליטה את ערכן של  מיומנויות המאה ה-21 בתהליך הלמידה. בביה"ס  פועלת תכנית כתו"ם בהצלחה רבה בשש השנים האחרונות. בהשפעת התכנית תרבות התקשוב  מושרשת עמוק בפעילות הלימודית בכל שכבות הגיל.

פדגוגיה חדשנית: ביה"ס שוקד על התפתחות מקצועית של צוות המורים באמצעות הדרכה, השתלמויות ודרישה לשליטה במיומנויות המאה ה-21 - תוך טיפוח עבודת צוות. כתוצאה מהשקעה זו מורים רבים מלמדים בשילוב טכנולוגיות מתקדמות  וגופים שונים באים לצפות בשיעורים מתוקשבים מגוונים והמורים זוכים להערכה רבה.

מוגנות ברשת: ביה"ס מחנך למוגנות ברשת, לצרכנות נבונה, מושכלת ואתית של מידע ותקשורת.נגישות אחראית למידע ולאמצעי התקשורת. ביה"ס מקיים מדי שנה פעילות רחבה בשבוע האינטרנט הבטוח.

תקשורת: ביה"ס מטפח תקשורת  בין ביה"ס לבין מורים, הורים והקהילה ובין בי"הס לבין התלמידים תוך ויצירת רצף למידה בין הכיתה לבית, למידה מכל מקום ובכל זמן.

למידה משמעותית ערכית: בשנת הלימודים תשס"ה נטמיע בביה"ס את הלמידה המשמעותית במגוון מקצועות לימוד ובאמעות סביבה טכנולוגית חדשנית.


מהי למידה משמעותית ערכית אליבא דה מקיף ט'
התפוח של מקיף ט'
                                התפוח של מורי מקיף ט