กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล

โพสต์2 ก.พ. 2559 19:28โดยนายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2559 23:07 ]

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล  ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ระหว่างวันที่  27 - 29  มกราคม  2559   ณ ค่ายศรีสวาท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา


Comments