กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุวกาชาดรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี

โพสต์1 มิ.ย. 2560 22:36โดยนายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2560 22:39 ]

สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ร่วมงานชุมนุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ยุวกาชาดรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี"ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โพสต์29 ม.ค. 2560 00:41โดยโรงเรียน มัธยมด่านขุนทด   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2560 05:00 โดย Matthayom Dankhunthod ]กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย   วันที่  27  มกราคม  2560  ณ สนามศุภชลาสัย   กรุงเทพมหานครกิจกรรมยุวกาชาดร่วมชุมนุม "นครชัยบุรินทร์"

โพสต์22 ส.ค. 2559 06:14โดยนายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2559 06:14 ]

กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดร่วมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาด "นครชัยบุรินทร์"  ประจำปี 2559   ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่  11-14   สิงหาคม  2559

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล

โพสต์2 ก.พ. 2559 19:28โดยนายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2559 23:07 ]


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล  ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ระหว่างวันที่  27 - 29  มกราคม  2559   ณ ค่ายศรีสวาท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา


1-4 of 4