พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์9 ก.พ. 2561 09:05โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2561 09:30 ]

    เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้มีการจัดพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดม อนุสรณ์ 48 ปี เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดีมีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด จึงขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายสมศักดิ์ สุขสมัย ท่านรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูผู้นำยุวกาชาด และคณะครูทุกท่านให้ความร่วมมือในการจัดพิธีจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย ขอขอบคุณมากคะ
Comments