งานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

โพสต์5 ธ.ค. 2560 22:46โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 00:20 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ ]
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560   เวลา 7.00 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด นายสมศักดิ์  สุขสมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดและคณะครู  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรและเปิดงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม สำหรับรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าที่กระจายตัว อย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่


Comments