กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ม.ค. 2561 01:46โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 01:50 ]

        ด้วยทางคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2559  เวลา 09.00 16.00 น. ณ หอประชุมม่วงเหลือง ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายสมศักดิ์สุขสมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเป็นผู้กล่าวเปิดงานครั้งนี้  ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฉลองและทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส ตลอดจนได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การประกวดการ์ดเชิญวันคริสต์มาส  การประกวดบอร์ดเกี่ยวกับวันคริสต์มาส   การประกวดการประดิษฐ์ตุ๊กตาหิมะ  การประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส  เป็นต้น ในนามคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.สมศักดิ์ สุขสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส หากการดำเนินงานขาดตกบกพร่องประการใด ทางกลุ่มสาระฯ กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยคะ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

ภาพประกอบกิจกรรม วันคริสต์มาส”  ประจำปีการศึกษา 2560 
Comments