กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุกาชาดอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

โพสต์1 มี.ค. 2560 20:40โดยนายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 20:45 ]

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด "หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด" รุ่นที่ 285 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด


Comments