โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพ

โพสต์12 มี.ค. 2561 21:02โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 21:04 ]

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้จัดทำโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายสมศักดิ์ สุขสมัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากนายกุลชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสุนัน บำรุง อบต. ด่านขุนทด และคณะคุณครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดทำโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนจัดทำแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษานำเสนอให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนและพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม


Comments