โครงการดนตรีลานบ้านสานสัมพันธ์ชุมชนและสังคม

โพสต์12 ม.ค. 2561 01:38โดยkanda phumkhokrak
    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นายสมศักดิ์ สุขสมัย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด คณะครูและนักเรียนได้ร่วมโครงการดนตรีลานบ้านสานสัมพันธ์ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและทำความดีให้แก่สังคมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวComments