การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 ม.ค. 2561 01:20โดยkanda phumkhokrak

    ทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยจะจัดระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมศักดิ์ สุขสมัย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนจากการสอบวัดและประเมินผลในครั้งนี้

Comments