การสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โพสต์4 ธ.ค. 2560 05:42โดยนางสาวรัฐชฎาพร บุญมามอญ

    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่สมัครชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีนักเรียนสอบทั้งหมด จำนวน 4 คน ในวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
    โดยโครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความกล้าใช้ภาษาอ้งกฤษ เพิ่มโลกทัศน์ เผยแผ่วัฒธรรมไทย และให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการถ่วงดุล และสร้างภูมิคุ้มกันการรับนธรรมต่างชาติอย่างขาดการไตร่ตรอง

รวมรูปภาพการสอบชิงทุนโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมComments