การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

โพสต์9 ก.พ. 2561 09:17โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2561 09:29 ]

    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายสมศักดิ์ สุขสมัย และคณะครูได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอด่านขุนทด จังวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุม 30 ปี โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31

 

Comments