โครงการการแนะแนวศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์

โพสต์12 ม.ค. 2561 01:03โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 01:05 ]

    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 คณะครูฝ่ายงานแนะแนวโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้จัดโครงการการแนะแนวศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม รู้จักหลักเกณฑ์ ในการเลือกวิชาเรียนหรือโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ช่วยให้สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคตได้  รู้แนวทางในการเลือกสถานที่เรียนต่อ รู้วิธีที่จะเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาต่อ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิตภายในสถานศึกษาและดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข

Comments