การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์9 ก.พ. 2561 09:55โดยkanda phumkhokrak

    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์ สุขสมัย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด และคณะครู ได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ( SMTE ) เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนภักดีชุมพล เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความสนใจและมองเห็นการนำความรู้วิชาฟิสิกส์ มาตอบคำถามสิ่งที่พบเห็นหรือสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้  และทักษะที่หลากหลาย  ทั้งการนำทฤษฎีมาแก้โจทย์  ทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกับทีม  การนำเสนอในเวลาจำกัด  การตั้งคำถาม และตอบคำถาม  ตลอดจนไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าComments