ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ครั้งที่ 5

โพสต์12 ม.ค. 2561 00:28โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 00:49 ]
    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายสมศักดิ์ สุขสมัยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบกสารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อสร้างองค์ความรู้และสรูปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตจริง

Comments