“14 th Thailand Prime Minister Cup 2018”

โพสต์12 มี.ค. 2561 20:16โดยkanda phumkhokrak
    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 “14 th Thailand Prime Minister Cup 2018”
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา รุ่นประชาชนหญิง ระหว่างวันที่
5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ณ สนามกีฬาราชมงคลอีสาน จัดทำโดยสำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนงงประมาณโดยกรมพลศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 พร้อมเงินสดจำนวน 4,000 บาทและถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในครั้งนี้
Comments