ข่าวกิจกรรม


โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพ

โพสต์12 มี.ค. 2561 21:02โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 21:04 ]

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้จัดทำโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายสมศักดิ์ สุขสมัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากนายกุลชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสุนัน บำรุง อบต. ด่านขุนทด และคณะคุณครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดทำโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนจัดทำแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษานำเสนอให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนและพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม


การทดสอบ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มี.ค. 2561 20:32โดยkanda phumkhokrak

    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดและนายกุลชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจของนักเรียนในการทดสอบโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560


“14 th Thailand Prime Minister Cup 2018”

โพสต์12 มี.ค. 2561 20:16โดยkanda phumkhokrak

    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 “14 th Thailand Prime Minister Cup 2018”
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา รุ่นประชาชนหญิง ระหว่างวันที่
5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
ณ สนามกีฬาราชมงคลอีสาน จัดทำโดยสำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนงงประมาณโดยกรมพลศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 พร้อมเงินสดจำนวน 4,000 บาทและถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในครั้งนี้
English Program & English Camp 2018

โพสต์18 ก.พ. 2561 23:13โดยkanda phumkhokrak

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ (English Camp 2018) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม
โมเม้นต์ วิลลา รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยองกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 ก.พ. 2561 22:53โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2561 22:55 ]

    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ณ โดม อนุสรณ์ 48 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นาย ไพรฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและอวยพรให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งภายในงานคณะครูและนักเรียนพร้อมใจกันแต่งกายชุดสวยงามหลากสี มีการจัดกิจกรรมการตอบปัญหา  การแสดงจากนักเรียนรีวิวประกอบเพลง  นอกจากนี้ที่บริเวณโดมยังมีการจัดกิจกรรมของนักเรียนหลายซุ้มกิจกรรม  เช่น  ชมการชงชาอู่หลง พร้อมวิธีดื่ม งานศิลปะเขียนสีตุ๊กตาจีน การประกวดแข่งขันโคมลอย การแข่งขันวาดภาพและการจัดป้ายเขียนคำศัพท์ภาษาจีน ฯ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาจีนซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน


กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน

โพสต์15 ก.พ. 2561 22:41โดยkanda phumkhokrak

    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนโดยการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมม่วงเหลือง โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน 

   
                                                                                                                            
                   

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM”

โพสต์15 ก.พ. 2561 22:23โดยkanda phumkhokrak

    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์ สุขสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดและคณะครูได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่สำคัญกับการสอนคิดวิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทำกิจกรรม STEM ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบุญวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราสีมา เขต 31 ร่วมกับบริษัทแม็คแอ็ดดูเคชั่น จำกัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์9 ก.พ. 2561 09:55โดยkanda phumkhokrak

    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์ สุขสมัย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด และคณะครู ได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ( SMTE ) เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนภักดีชุมพล เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความสนใจและมองเห็นการนำความรู้วิชาฟิสิกส์ มาตอบคำถามสิ่งที่พบเห็นหรือสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้  และทักษะที่หลากหลาย  ทั้งการนำทฤษฎีมาแก้โจทย์  ทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกับทีม  การนำเสนอในเวลาจำกัด  การตั้งคำถาม และตอบคำถาม  ตลอดจนไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

โพสต์9 ก.พ. 2561 09:17โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2561 09:29 ]

    เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายสมศักดิ์ สุขสมัย และคณะครูได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอด่านขุนทด จังวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุม 30 ปี โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31

 

พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์9 ก.พ. 2561 09:05โดยkanda phumkhokrak   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2561 09:30 ]

    เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้มีการจัดพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดม อนุสรณ์ 48 ปี เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดีมีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด จึงขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายสมศักดิ์ สุขสมัย ท่านรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูผู้นำยุวกาชาด และคณะครูทุกท่านให้ความร่วมมือในการจัดพิธีจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย ขอขอบคุณมากคะ
1-10 of 141