VTR โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกิจกรรมโรงเรียน

 • รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 19:05 โดย ครูประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • โครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพ     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้จัดทำโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด นายสมศักดิ์ สุขสมัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากนายกุลชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสุนัน บำรุง อบต. ด่านขุนทด และคณะคุณครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดทำโครงการแผนที่สร้างเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนจัดทำแผนที่สร้างเสริมสุขภาพรอบสถานศึกษานำเสนอให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนและพัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  ส่ง 12 มี.ค. 2561 21:04 โดย kanda phumkhokrak
 • การทดสอบ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดและนายกุลชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจของนักเรียนในการทดสอบโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 มี.ค. 2561 20:32 โดย kanda phumkhokrak
 • “14 th Thailand Prime Minister Cup 2018”     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 “14 th Thailand Prime Minister Cup 2018” รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา รุ่นประชาชนหญิง ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาราชมงคลอีสาน จัดทำโดยสำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนงงประมาณโดยกรมพลศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินสดจำนวน 4,000 บาทและถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในครั้งนี้
  ส่ง 12 มี.ค. 2561 20:16 โดย kanda phumkhokrak
 • English Program & English Camp 2018     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ (English Camp 2018) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม โมเม้นต์ วิลลา รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 23:13 โดย kanda phumkhokrak
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 142 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว ‎(นายโกวิทย์ ทาจันทึก นางนารีรัตน์ ผดุงสุขดำรง ผู้จัดทำ)‎

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ยุวกาชาดรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ร่วมงานชุมนุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ยุวกาชาดรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี"ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 22:39 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย   วันที่  27  มกราคม  2560  ณ สนามศุภชลาสัย   กรุงเทพมหานคร    รูปภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 ม.ค. 2560 05:00 โดย Matthayom Dankhunthod
 • กิจกรรมยุวกาชาดร่วมชุมนุม "นครชัยบุรินทร์" กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดร่วมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาด "นครชัยบุรินทร์"  ประจำปี 2559   ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่  11-14   สิงหาคม  2559
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 06:14 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล  ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ระหว่างวันที่  27 - 29  มกราคม  2559   ณ ค่ายศรีสวาท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 2 ก.พ. 2559 23:07 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เผยแพร่ผลงาน

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงานปฏิทินปฏิบัติงาน


รูปภาพกิจกรรม