VTR โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกิจกรรมโรงเรียน

 • English Program & English Camp 2018     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ (English Camp 2018) ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม โมเม้นต์ วิลลา รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง
  ส่ง โดย kanda phumkhokrak
 • กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2560     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ณ โดม อนุสรณ์ 48 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นาย ไพรฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและอวยพรให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งภายในงานคณะครูและนักเรียนพร้อมใจกันแต่งกายชุดสวยงามหลากสี มีการจัดกิจกรรมการตอบปัญหา  การแสดงจากนักเรียนรีวิวประกอบเพลง  นอกจากนี้ที่บริเวณโดมยังมีการจัดกิจกรรมของนักเรียนหลายซุ้มกิจกรรม  เช่น  ชมการชงชาอู่หลง พร้อมวิธีดื่ม งานศิลปะเขียนสีตุ๊กตาจีน การประกวดแข่งขันโคมลอย การแข่งขันวาดภาพและการจัดป้ายเขียนคำศัพท์ภาษาจีน ฯ ...
  ส่ง โดย kanda phumkhokrak
 • กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนโดยการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมม่วงเหลือง โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน                                                                                                                                                    
  ส่ง 15 ก.พ. 2561 22:41 โดย kanda phumkhokrak
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM”     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์ สุขสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดและคณะครูได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตัวชี้วัดที่สำคัญกับการสอนคิดวิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทำกิจกรรม STEM ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบุญวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราสีมา เขต 31 ร่วมกับบริษัทแม็คแอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  ส่ง 15 ก.พ. 2561 22:23 โดย kanda phumkhokrak
 • การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์ สุขสมัย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด และคณะครู ได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ( SMTE ) เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนภักดีชุมพล เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความสนใจและมองเห็นการนำความรู้วิชาฟิสิกส์ มาตอบคำถามสิ่งที่พบเห็นหรือสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้  และทักษะที่หลากหลาย  ทั้งการนำทฤษฎีมาแก้โจทย์  ทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกับทีม  การนำเสนอในเวลาจำกัด  การตั้งคำถาม และตอบคำถาม  ตลอดจนไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  ส่ง 9 ก.พ. 2561 09:55 โดย kanda phumkhokrak
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 138 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว ‎(นายโกวิทย์ ทาจันทึก นางนารีรัตน์ ผดุงสุขดำรง ผู้จัดทำ)‎

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ยุวกาชาดรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ร่วมงานชุมนุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ยุวกาชาดรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี"ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 22:39 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย   วันที่  27  มกราคม  2560  ณ สนามศุภชลาสัย   กรุงเทพมหานคร    รูปภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 ม.ค. 2560 05:00 โดย Matthayom Dankhunthod
 • กิจกรรมยุวกาชาดร่วมชุมนุม "นครชัยบุรินทร์" กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดร่วมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาด "นครชัยบุรินทร์"  ประจำปี 2559   ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่  11-14   สิงหาคม  2559
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 06:14 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล  ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ระหว่างวันที่  27 - 29  มกราคม  2559   ณ ค่ายศรีสวาท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 2 ก.พ. 2559 23:07 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เผยแพร่ผลงาน

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงานปฏิทินปฏิบัติงาน


รูปภาพกิจกรรม