กิจกรรมโรงเรียน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ SEP และ SMTE คลิกดูรายละเอียด
  ส่ง 8 มี.ค. 2560 18:02 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุกาชาดอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดจัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด "หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด" รุ่นที่ 285 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดรูปภาพกิจกรรม
  ส่ง 1 มี.ค. 2560 20:45 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ SMTE และ SEP คลิกดูรายละเอียด
  ส่ง 1 มี.ค. 2560 18:53 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • ประกาศผลสอบ Pre Matthayom Dankhunthod 2017 คลิกดูรายละเอียด
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 23:19 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • กิจกรรม วันมาฆบูชา     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2560 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เนื่องจากเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยในครั้งนี้คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ
  ส่ง 9 ก.พ. 2560 22:41 โดย โรงเรียน มัธยมด่านขุนทด
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 98 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ยุวกาชาดรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ร่วมงานชุมนุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ยุวกาชาดรวมใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี"ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 22:39 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย   วันที่  27  มกราคม  2560  ณ สนามศุภชลาสัย   กรุงเทพมหานคร    รูปภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 ม.ค. 2560 05:00 โดย Matthayom Dankhunthod
 • กิจกรรมยุวกาชาดร่วมชุมนุม "นครชัยบุรินทร์" กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดร่วมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาด "นครชัยบุรินทร์"  ประจำปี 2559   ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่  11-14   สิงหาคม  2559
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 06:14 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล  ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ระหว่างวันที่  27 - 29  มกราคม  2559   ณ ค่ายศรีสวาท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 2 ก.พ. 2559 23:07 โดย นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บุคลากร

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงานปฏิทินปฏิบัติงาน


รูปภาพกิจกรรม