Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

***NEW*** ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

อีเมล และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชแห่งชาติ ประจำปี 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถาณศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการอาสาจราจรโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ สภ.เมืองสรวง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยารับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน ITAโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยารับการนิเทศติดตาม โครงการโรงเรียนสุจริต และโครงการโรงเรียนคุณธรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563