SPM - MŽ>>   KONEČNÝ ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH  17.2.2017  22:00 


       predpokladaný začiatok v skupinách nasadených 13:20
        


Comments