3.2 การจัดการไฟล์ด้วย Media bin

ใบความรู้

เรื่อง การจัดการไฟล์ด้วย Media bin

        Media bin เป็นเสมือนโฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบค้นหาง่าย  เพียงแต่ใช้งานกับไฟล์มีเดียในหน้าต่าง Project Media ใน Movie Studio เท่านั้น หลักการจัดระเบียบไฟล์ในหน้าต่าง Project Media จึงมีความคล้ายคลึงกับการทำงานของโฟลเดอร์นั่นเอง

        เมื่อมีการนำเข้าไฟล์มีเดียต่างๆ เข้าสู่ Project ไฟล์มีเดียเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บในที่เดียวกันทั้งหมด สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ All Media 

        แต่เมื่อเราคลิกดูที่ Media bins ก็จะไม่พบไฟล์มีเดียใดๆ เนื่องจากเรายังไม่ได้ทำการย้ายไฟล์เหล่านั้นเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่ของ Media bins นั่นเอง


การสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ใน Media bin
        

วีดีโอสอนการสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ใน Media b


วิดีโอ YouTube


Comments