3.1 การนำเข้าไฟล์วีดีโอ รูปภาพและเสียง

ใบความรู้
เรื่อง การนำเข้าไฟล์วีดีโอ รูปภาพและเสียง

โปรแกรม Sony Movie Studio สามารถรองรับไฟล์มีเดียประเภทต่างๆที่จะนำเข้ามาใช้ในโครงการของเรา ซึ่งคำสั่งที่ใช้ในการนำเข้าไฟล์มีเดียคือคำสั่ง Import สามารถเรียกใช้ได้จากเมนู Project ดังภาพ

- Import Media  นำเข้าไฟล์มีเดียที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากไดร์ฟภายนอกอื่นๆ   ที่เชื่อมต่อ  กับคอมพิวเตอร์ของเราอยู่
- Import DVD Camcorder Disc  นำเข้าไฟล์มีเดียจากกล้องวีดีโอที่บันทึกลงแผ่นดีวีดี
- Capture Video  บันทึกวีดีโอจากกล้องผ่านโปรแกรม
- Get Photo  นำข้าไฟล์รูปภาพจากเครื่องแสกน
- Extract Audio from CD  นำเข้าไฟล์เสียงจากแผ่น Audio CD 

การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอจาก Youtube.com
ก่อนที่จะมีการนำเข้าไฟล์วีดีโอจะต้องทำการเตรียมไฟล์วีดีโอให้พร้อมก่อน ซึ่งหัวข้อนี้จะสาธิตการค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอจากเว็บไซต์ Youtube.com ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๑. เข้าเว็บไซต์ www.youtube.com โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์
๒. ค้นหาคลิปวีดีโอที่ต้องการแล้วเปิดเล่น
๓. คัดลอก (copy) ที่อยู่ URL โดยการเลือกทั้งหมดแล้วคลิกขวาและเลือกคำสั่งคัดลอก(copy)

  ๔. เข้าเว็บไซต์ www.clipconverter.cc เพื่อวาง URL ในช่อง Video URL to Download 

  ๕. หลังจากวาง URL เสร็จแล้วให้กดปุ่ม  เพื่อให้โปรแกรมดำการค้นหาวีดีโอ จะได้ผลดังภาพ

  ๖. เลือกคุณภาพวีดีโอที่ต้องการดาวน์โหลด แนะนำให้เลือกความละเอียดสูงดังภาพ

  ๗. กดปุ่มโปรแกรมจะทำการเชื่อต่อกับวีดีโอและแปลงไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์ MP4 จะได้ผลดังภาพ

  ๘. กดปุ่ม ในการสาธิตนี้ใช้ google chrome เป็นโปรแกรมบราวเซอร์ซึ่งจะทำการดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอให้ได้ผลดังภาพ
 
เพียงเท่านี้ก็สามารถดาวน์โหลดวีดีโอจาก www.youtube.com มาใช้ตัดต่อวีดีโอได้แล้ว แต่การดาวน์โหลดวีดีโอมาใช้ในงานตัดต่อวีดีโอจำเป็นต้องมีการขึ้นเครดิตให้กับเจ้าของวีดีโอด้วย
การนำเข้าไฟล์วีดีโอ 
เมื่อทำการเตรียมไฟล์วีดีโอพร้อมแล้ว ในหัวข้อนี้จะสาธิตการนำเข้าไฟล์วีดีโอเพื่อไปใช้ในการตัดต่อวีดีโอ โดยการนำเข้าวีดีโอ รูปภาพ และเสียงมีขั้นตอนเหมือนกัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๑. เลือกเมนู Project -> Import Media
 

๒. ในหน้าต่าง Import Media ให้เลือกโฟลเดอร์และไฟล์ที่ต้องการนำเข้า

๓. เราสามารถเลือกนำเข้าไฟล์ครั้งละหลายๆไฟล์ได้ ด้วยการลากเมาส์ครอบคลุมไฟล์ที่ต้องการ หรือกดปุ่ม <Ctrl> ขณะเลือกไฟล์ต่างๆ หรือกดปุ่ม <Shift> เพื่อเลือกไฟล์ที่อยู่ติดกันหลายๆไฟล์ เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้วคลิกที่ Open
๔. เพื่อนำเข้าเสร็จแล้ว ไฟล์มีเดียจะเข้ามาอยู่ที่หน้าต่างย่อย Project Media และพร้อมใช้งานComments