2.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Movie Studio Platinum

1. Main Windows
        หน้าจอหลัก คือพื้นที่ทำงาน เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา แบ่งเป้น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ รายชื่อ Track (Track list), เส้นเวลา (Time line), และหน้าต่างย่อย (Window Docking) ซึ่งในแต่ละส่วนมีความยืดหยุ่น ในการใช้งาน เช่น สามารถปรับขนาดหรือปิดซ่อนได้เพื่อความสะดวก

2. Menu Bar
        เป็นแถบคำสั่งซึ่งรวบรวมคำสั่งต่างๆ ไว้เป็นรายการตามหมวดหมู่

3. Tool Bar
        เป็นแถบเครื่องมือซึ่งรวมปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อยเพื่อให้คลิกใช้งานได้สะดวก

4. Window Docking Area
        เป็นหน้าต่างย่อยที่สามารถย้ายที่ได้ หน้าต่างที่แสดงรายชื่อ, ภาพตัวอย่าง การตั้งค่าต่างๆ ซึ่งแยกเฉพาะเป็นหน้าต่างไป

5. Time Display
        แถบแสดงเวลา จะแสดงเวลาบนเส้นเวลา ณ จุดที่เครื่องมือตัดต่อของเราทำงานอยู่ โดยจะแสดงเวลาในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที:วินาที:เสี่ยววินาที เช่น 00:05:47:23 คืออยู่ที่ตำแหน่ง 5 นาที 47 วินาที 23 เสี้ยววินาที เป็นต้น

6. 
Track list
        แถบเครื่องมือควบคุม Track ทำหน้าที่แสดงลำดับของ Track ในไฟล์ที่เราทำงานอยู่ และควบคุมการทำงานของแต่ละ Track เช่น การใส่เอฟเฟ็กต์, ปรับระดับเสียง, ปิดการแสดง Track ซึ่งประเภทของ Track ในไฟล์สามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น วีดีโอ, เพลง, เสียง, ภาพ, ข้อความ

7.  Scrub Control
        แผงควบคุมการเล่นวีดีโอด้วยความเร็วระดับต่างๆ อยู่ด้านล่างของ Track list ซึ่งเราสามารถคลิกปุ่มควบคุมและลากไปทางขวาเพื่อเล่นไปข้างหน้า และลากไปทางซ้ายเพื่อเล่นย้อนหลังได้

8.  Transport Bar
        แผงควบคุมการเล่นวีดีโอ อยู่ด้านล่างของหน้าจอ ซึ่งจะประกอบด้วยปุ่มควบคุมต่าง เช่น ปุ่มเล่น, ปุ่มหยุด, ปุ่มบันทึกเสียง, ปุ่มย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นและปุ่มไปยังจุดสิ้นสุดของงาน เป็นต้น

9.  Marker Bar
        คือเครื่องมือบันทึกตำแหน่งบน Time line ที่ทำงานอยู่ เพื่อให้ค้นหาตำแหน่งได้ง่าย โดยตำแหน่งอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งหรือช่วงเวลาก็ได้

10.  Time line (Track view)
        เป็นพื้นที่ทำงานหลักในการตัดต่อวีดีโอ ซึ่งเราจะใช้ Timeline ในการวางคลิบวีดีโอ เพลงประกอบ เสียงประกอบ ข้อความ และเอฟเฟ็กต์ต่างๆบนพื้นที่นี้

11.  Ruler
        เส้นแสดงเวลาบน Time line ที่เราทำงาน

12.  Status Bar
        แถบบอกสถานะการทำงาน อยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม