สื่อเพิ่มเติม

1. เอกสารประกอบการเรียน

2. สอนติดตั้งโปรแกรม Sony Movie Studio