ใบความรู้ที่ 2

ใบความรู้เรื่อง การเผยแพร่สื่อวิดีโอในปัจจุบัน

รู้จักชนิดของไฟล์วิดีโอ 
AVI: เป็นชนิดไฟล์วิดีโอที่ใช้ในระบบ Windows ซึ่งมีคุณภาพสูง และมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่
MP4: มีชื่อเรียกว่า Mpeg-4 เป็นชนิดไฟล์วิดีโอที่มีการบีบอัด ทำให้มีขนาดเล็ก แต่ภาพยังคมชัด
MOV: เรียกว่า Apple Quicktime เป็นชนิดไฟล์วิดีโอที่ใช้ในระบบ OS X ของเครื่อง Mac มีคุณภาพสูง 
WMV: เรียกว่า Windows Media Video เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Microsoft และใช้ได้กับระบบ Windows เท่านั้น
FLV: เรียกว่า Flash Video ใช้เปิดกับ Flash player ซึ่งนิยมใช้บนเว็บไซต์ต่างๆ
OGG: เป็นชนิดไฟล์แบบ Open Source 
VOB: เป็นชนิดไฟล์มาตรฐานสำหรับวิดีโอที่จะเขียนลงแผ่นดีวีดี

รู้จักโค๊ด (Codec) ของวิดีโอ
Mpeg-1: เป็นโคเดกที่ใช้สำหรับสื่อ VCD ซึ่งปัจจุบันหมดความนิยมไปแล้ว
Mpeg-2: ใช้สำหรับสื่อ DVD, SVCD ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่
Mpeg-4: ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับสื่อที่เปิดกับคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต, และอุปกรณ์พกพา
H.264: เป็นโคเดกที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับสื่อที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
DV: เป็นโคเดกที่ไม่มีการบีบอัด
WMV: เป็นโคเดกของบริษัท Microsoft
RM: หรือ Real Media ใช้กับโปรแกรม Real Player
DivX: เป็นหนึ่งในกลุ่ม Mpeg-4 ซึ่งนิยมใช้กับไฟล์ภาพยนตร์
Sorenson 3: เป็นโคเดกของบริษัท Apple
Quicktime 6: เป็นโคเดกของ Apple

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ชนิดไฟล์และโค๊ด
ขนาดเฟรมของวิดีโอ (Resolution) 
หน่วยเป็นพิกเซล (Pixels)
Data Bitrate
อัตราเฟรมภาพต่อวินาที FPS (Frames per second) 
สื่อที่จะทำไปใช้
ใช้ตามข้อกำหนด