ใบความรู้ที่ 1

ใบความรู้เรื่อง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ

1. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อวิดีโอ
    1.1 กล้อง
                    - กล้องวิดีโอ 

                - กล้องดิจิตอล DSLR 
    1.2 เลนส์ประเภทต่างๆ 
                - เลนส์ Telephoto
     

                - เลนส์ Wide angle
    
                - เลนส์ Macro
     

    1.3 แบตเตอร์รี่สำรอง
    1.4 
ขาตั้งกล้อง
                - ขาตั้งกล้องแบบ 3 ขา (Tripods)
                - 
ขาตั้งกล้องแบบขาเดียว (Monopod)

    1.5 แสงไฟ
                - ไฟประเภทต่าง 

                -  แผ่นสะท้อน (Light Reflector)

    1.6 ไมโครโฟน
                - ไมโครโฟนแบบ Shotgun 
                - ไมโครโฟนแบบ Wireless 
             - ไมโครโฟนแบบ Boom
             - เครื่องอัดเสียงแบบพกพา
    1.7 หูฟัง
    1.8 
สื่อเก็บข้อมูล
                   - เมมโมรี่การ์ด
                   - ฮาร์ดดิสก์พกพา

   1.9  เครื่องคอมพิวเตอร์
                - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
                - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1.10 ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ
- Adobe After Effects 
- Adobe Premiere Pro
- Adobe Premiere Elements 
- Corel VideoStudio
- Final Cut Pro
- iMovie
1.11 ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียง
- Sound Forge 
- Adobe Audition
- Audacity
- GarageBand
1.12 ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ
- Adobe Photoshop
- Gimp
- Photoscape