แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

แบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนเข้าไปทำที่ google ClassRoom 
ครูได้ทำการโพสไว้ให้แล้วครับ 
ขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบและซื่อสัตย์ต่อการทำแบบทดสอบนี้ด้วยครับ