เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสารสำหรับการจัดซื้อ ใช้ในกรณีผู้ใช้วัสดุดำเนินการจัดหาเอง และกรณีจัดซื้อต่างจังหวัด ที่ไม่สะดวกในการให้ผู้ขายลงนามในคราวหลัง ซึ่งเอกสารที่จะเป็น คือ ใบเสนอราคา และ ใบสั่งซื้อ ที่ผู้ขายต้องลงนาม
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
17 ม.ค. 2561 22:17
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
17 ม.ค. 2561 22:24
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
17 ม.ค. 2561 22:24
Ċ
อัครชัย โพนสัย,
17 ม.ค. 2561 23:34
Comments