ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

โพสต์3 ส.ค. 2558 23:56โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2558 23:59 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สอบราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 -------------------------------------------

                       ตามประกาศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

                       เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณลักษณะ

                       โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

          

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                             (นายสุรพล ศรีภักดี)

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

Comments