ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โพสต์26 ก.ค. 2558 10:05โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2558 00:47 ]
               ด้วย โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ที่  ๒๒/๒๕๔๖  ลงวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๑  โครงการ 
  


Comments