ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์30 พ.ย. 2559 17:39โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2559 23:05 ]
ในวันทที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนโยบายของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒ เรื่องการจัดการเรียนการสอน 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙


Comments