สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2560

โพสต์19 ส.ค. 2560 02:36โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2560 02:44 ]
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จัดนิทรรศการ "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2560 

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2560Comments