รับการประเมิน (ก.ต.ป.น.)

โพสต์25 ม.ค. 2560 18:03โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2560 18:03 ]
ในวันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเมืองแกเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

กตปน. ประเมิน 25-1-60


Comments