ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์2 มิ.ย. 2560 21:28โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2560 21:36 ]
        โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 และชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 ในเรื่องการดูแลระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และรับเอกสารผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ผ่านมา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

ประชุมผู้ปกครอง


Comments