ภาพกิจกรรม

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์15 มิ.ย. 2560 19:37โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 02:21 ]

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาร์อาจารย์ ที่ประสาธน์ความรู้ให้กับบรรดาลูกศิษย์ 

กล้อง1

กล้อง2


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์2 มิ.ย. 2560 21:28โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2560 21:36 ]

        โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 และชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 ในเรื่องการดูแลระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และรับเอกสารผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ผ่านมา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

ประชุมผู้ปกครอง


ค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2560

โพสต์17 พ.ค. 2560 21:36โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 21:38 ]

ค่ายคุณธรรม


วันมาฆบูชา

โพสต์10 ก.พ. 2560 18:47โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว

วันมาฆบูชา 10 กพ 60


เกียรติบัตรกีฬา

โพสต์25 ม.ค. 2560 18:07โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว

มอบเกียรติบัตรกีฬาประโคนชัย 25-11-60


รับการประเมิน (ก.ต.ป.น.)

โพสต์25 ม.ค. 2560 18:03โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2560 18:03 ]

ในวันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเมืองแกเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

กตปน. ประเมิน 25-1-60


มอบเสื้อสภานักเรียน

โพสต์25 ม.ค. 2560 01:39โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2560 01:42 ]

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเสื้อสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณกฤษณา มโนปราณีต ในการจัดหาเสื้อสภานักเรียน

มอบเสื้อสภานักเรียน 25-1-60


กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

โพสต์4 ม.ค. 2560 04:04โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2560 07:00 ]


กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โพสต์14 ธ.ค. 2559 19:51โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2559 19:52 ]

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะลูกเสือไทย

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์20 มิ.ย. 2559 00:04โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2559 00:13 ]

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูขึ้น  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยนายสุรพล  ศรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

 วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย

– สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
– สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
– สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
– สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
– แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

 ประโยชน์ของการไหว้ครู

หากการแสดงคุณธรรมด้วยการไหว้ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว ประเพณีน่าจะเลิกกันเสียที แต่ที่ต้องไหว้กันอยู่ประจำทุกปี ทุกโรงเรียน แสดงว่าต้องมีประโยชน์ ประโยชน์ของการไหว้ คือ

1. ผู้ไหว้ได้รับความเมตตาจากผู้ถูกไหว้
2. ผู้ไหว้ได้รับความสบายใจ
3. ช่วยให้ผู้ถูกไหว้หันมาสำรวจตรวจตราพัฒนาตนเอง
4. ได้รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไว้
5. บรรเทาโทษเสียได้

โบราณท่านกล่าวว่า “ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ” ไม่น่ากลัวอะไร ไม่ต่างอะไรกับปลาไหล รอเวลาให้เขาผัดเผ็ดเท่านั้น “ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม ศิษย์ไม่ได้ความคุณธรรมไม่มี” นักเรียนจะต้องรู้จักข้าว ข้าวรวงโตที่มีวิตามิน เวลามันออกรวง จะน้อมรวงถ่วงยอดแสดงอาการดุจคารวะแม่พระธรณี แต่ข้าวรวงใดที่ชี้เด่แทบจะทิ่มก้นเทวดา แสดงว่าข้าวรวงนั้นไม่มีวิตามิน เป็นข้าวขี้ลีบ คนก็เหมือนกัน หากรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงว่าเป็นคนมีคุณภาพเป็นผู้มีคุณธรรม บางคนเป็นโรคสันหลังแข็งก้มไม่ลง บุคคลนั้นไม่ต่างอะไรกับข้าวขี้ลีบ

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู หรือ การไหว้ครู มีหลายอย่าง เช่น การไหว้ครูนาฏศิลป์ ไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูโหราศาสตร์ ไหว้ครูแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไป เมื่อเอ่ยถึง พิธีไหว้ครู เรามักจะหมายถึง การไหว้ครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

 คำสวดไหว้ครูทำนองสรภัญญะ

ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้กอรปเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้าและประเทศไทย เทอญ

ปัญญา วุฑฒิ กเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหํ

 คำปฏิญาณตน

เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เรานักเรียนจักต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

เรานักเรียนจักต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

 สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ครู

การไหว้ครู ในอดีตนั้น มักจะใช้ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม เป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้แต่ละอย่างล้วนเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น

– หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้

– ข้าวตอก เป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าสารไปคั่ว โดยมีฝาครอบไว้ เมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่ง เมล็ดข้าวก็จะพองตัวและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม เช่นเดียวกับการให้การศึกษา ครูผู้สอนต้องให้การอบรมคู่กันไปด้วย “อบเพื่อให้สุกรมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอก

การสั่งสอนอบรมของครู บางครั้งต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ติติงหรือทำโทษ ในการกระทำที่ไม่เหมาะสมเสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีกฏระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เสมือนเป็นฝาครอบ ไม่ให้ลูกศิษย์กระเด็นกระดอนออกนอกลู่นอกทาง ครูจึงต้องทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียน นักสึกษาเป็นดังเช่นข้าวตอก คือ “สุกและหอม” ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ยอมรับนั่นเอง

– ดอกมะเขือ ลักษณะของดอกมะเขือ เวลาบานจะสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำลงพื้นดินซึ่งก็เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ

– ดอกเข็ม ลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น ความเฉียบคมทางความคิดจะทะลุทะลวงทุกปัญหาได้

คนโบราณช่างชาญฉลาดที่จะสอนศิษย์ด้วยกลวิธีต่าง ๆ แม้กระทั่งการใช้ดอกไม้ต้นไม้ ฯลฯ เป็นสื่อการสอนทำให้ลูกศิษย์ให้ยุคก่อนเก่าได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และรู้จักกตัญญูรู้คุณผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ตลอดไป และการที่เราใช้ “หญ้าแพรกดอกมะเขือ” ในการไหว้ครูนั้น เพราะเป็นของหาง่าย งอกงามอยู่ทั่วไป

ตอนเช้าตรู่วันพฤหัสซึ่งเป็นวันไหว้ครู เด็กๆจะไปโรงเรียนเช้าเป็นพิเศษ เพื่อ่ไปช่วยกันจัดพานดอกไม้ ซึ่งอาจมีการปักดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบบ้าน แซมด้วยหญ้าแพรกและดอกมะเขือ พานดอกไม้นี้เด็กนักเรียนหญิงจะเป็นคนถือ ส่วนเด็กผู้ชายจะถือธูปเทียนและช่อดอกไม้ ( ช่อดอกไม้หมายถึงดอกไม้ที่หาได้เอามารวมกัน แซมด้วยหญ้าแพรกและดอกมะเขือเช่นกัน)

พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง

16-มิย-2559-วันไหว้ครู2559


1-10 of 17