กิจกรรมถวายความจงรักภักดี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙

โพสต์29 พ.ย. 2559 00:23โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2559 23:08 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมปฏิญาณตนบำเพ็ญประโยชน์ รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

พ.ย. 22 ถวายความจงรักภักดี


Comments