ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีชื่อ

โพสต์11 ส.ค. 2561 07:56โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2561 08:01 ]


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 มี.ค. 2561 19:37โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว


มอบเกียรติบัตร "รางวัลการดูแลรักษาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ" ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2560

โพสต์2 ส.ค. 2560 00:42โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2560 00:43 ]

เกียรติบัตรทำความสะอาด


วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 21:02โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 21:03 ]

วันสุนทรภู่


อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด

โพสต์15 ธ.ค. 2559 22:21โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2559 17:08 ]

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรชุมแสง ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 

อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด


ท่านผู้อำนวยการมอบเสื้อให้กับนักกีฬา

โพสต์14 ธ.ค. 2559 19:41โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2559 19:43 ]

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬา โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวตราชู ในการจัดหาเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม แข่งขันกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 

ผอ.มอบเสื้อกีฬา


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

โพสต์9 ธ.ค. 2559 21:04โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2559 23:08 ]


นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ โรงเรียนสตึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

มอบเกียรติบัตรแข่งทักษะ


ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์30 พ.ย. 2559 17:39โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2559 23:05 ]

ในวันทที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนโยบายของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒ เรื่องการจัดการเรียนการสอน 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙


มอบเกียรติบัตรรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น

โพสต์29 พ.ย. 2559 20:45โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับจังหวัด) การแข่งขัน "ยุวชนประกันภัยดีเด่น  ประเภทละครสั้น / หนังสั้น" โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รับเกียรติบัตรหนังสั้น


กิจกรรมถวายความจงรักภักดี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙

โพสต์29 พ.ย. 2559 00:23โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2559 23:08 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมปฏิญาณตนบำเพ็ญประโยชน์ รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

พ.ย. 22 ถวายความจงรักภักดี


1-10 of 17