หน้าแรก


ประกาศล่าสุด

 • วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 21:03 โดย อัครชัย โพนสัย
 • อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรชุมแสง ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
  ส่ง 22 ธ.ค. 2559 17:08 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • ท่านผู้อำนวยการมอบเสื้อให้กับนักกีฬา วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬา โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวตราช ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 19:43 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 23:08 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • ประชุมผู้ปกครอง ในวันทที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนโยบายของโรงเร ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 23:05 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาร์อาจารย์ ที่ประสาธน์ความรู้ให้กับบรรดาลูกศิษย์ 
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 02:21 โดย อัครชัย โพนสัย
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560         โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 และชี้แจงนโยบายของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 ในเรื่องการดูแลระบบติดตามดูแลช ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2560 21:36 โดย อัครชัย โพนสัย
 • ค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2560
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 21:38 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • วันมาฆบูชา
  ส่ง 10 ก.พ. 2560 18:47 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • เกียรติบัตรกีฬา
  ส่ง 25 ม.ค. 2560 18:07 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีทัศน์การบรรยายพิเศษของ ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการฝึกอบรม DLIT Train The Trainner 19 จุด ทั่วประเทศ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558 

วิดีโอ YouTubeนายกาญจนพงษ์ ตราชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน

https://sgs2.bopp-obec.info/sgs/Score/login.aspx
dlit.ac.th
google.com
https://login.microsoftonline.com/

https://sites.google.com/a/mpkbr.ac.th/kbom/home
https://sites.google.com/site/ajsujittrasamokeaw/