หน้าแรก


ประกาศล่าสุด

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 10 ก.พ. 2560 18:41 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรชุมแสง ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
  ส่ง 22 ธ.ค. 2559 17:08 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • ท่านผู้อำนวยการมอบเสื้อให้กับนักกีฬา วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬา โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวตราช ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 19:43 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 23:08 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • ประชุมผู้ปกครอง ในวันทที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนโยบายของโรงเร ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 23:05 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • วันมาฆบูชา
  ส่ง 10 ก.พ. 2560 18:47 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • เกียรติบัตรกีฬา
  ส่ง 25 ม.ค. 2560 18:07 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • รับการประเมิน (ก.ต.ป.น.) ในวันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเมืองแกเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
  ส่ง 25 ม.ค. 2560 18:03 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • มอบเสื้อสภานักเรียน วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเสื้อสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณกฤษณา ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2560 01:42 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
  ส่ง 5 ม.ค. 2560 07:00 โดย นางสาวสุจิตรา สมอเขียว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีทัศน์การบรรยายพิเศษของ ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการฝึกอบรม DLIT Train The Trainner 19 จุด ทั่วประเทศ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2558 

วิดีโอ YouTube



นายกาญจนพงษ์ ตราชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน

https://sgs2.bopp-obec.info/sgs/Score/login.aspx
dlit.ac.th
google.com
https://login.microsoftonline.com/